Włączenie do sieci wodociągowej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego (do pobrania poniżej)

Do wniosku należy załączyć
1. Aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych, określającą usytuowanie nieruchomości, której dotyczy wniosek, względem istniejącej sieci wodociągowej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.


Po uzyskaniu warunków technicznych należy wystąpić o uzyskanie zgody na wykonanie przyłącza, do wniosku należy załączyć szkic lub projekt przyłącza wodociągowego 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Rogowie
Sekretariat urzędu, pokój nr 20 (I piętro) 

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie. 

Inne informacje

Osoba odpowiedzialna: Paulina Kowalczyk

Kontakt: 46 874 80 70 wew. 31

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2018 08:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Kowalczyk
Ilość wyświetleń: 72
24 stycznia 2018 08:50 Paulina Kowalczyk - Aktualizacja danych sprawy.
24 stycznia 2018 08:47 Paulina Kowalczyk - Dodanie załącznika.
24 stycznia 2018 08:46 Paulina Kowalczyk - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany