Konkursy dla NGO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. na terenie Gminy Rogów.

WÓJT GMINY ROGÓW na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 204/XXVIII/2017 Rady Gminy w Rogowie...

Zatrzymaj banner przewijany